Bellen in het buitenland wordt vanaf volgend jaar goedkoper. Het schijnt namelijk dat de Europese Unie een besluit heeft genomen omtrent het zogeheten “roaming”, het gebruik maken van een netwerk in het buitenland. Nu is het zo dat wanneer je gebruikt maakt van een netwerk in het buitenland dat er extra kosten worden verrekend. Wanneer de nieuwe regeling van kracht gaat, mogen telecombedrijven deze extra kosten niet meer doorberekenen.

Het besluit zat al een poos in de koker van de Europese Unie. Alle landen hebben echter ingestemd om het schrappen van deze kosten te versnellen. De kosten zullen overigens niet geheel geschrapt worden. De regeling is alleen van kracht voor het verrekenen van deze kosten aan consumenten. Telecombedrijven kunnen wel een rekening sturen naar elkaar.

Het meer toegankelijk maken van “roaming” hoort bij de doelstelling die de Europese Unie voor ogen heeft. De Europese Unie streeft er namelijk naar om in de toekomst één groot Europees telecommunicatie netwerk te creëren. Dit netwerk zal moeten worden beheerd door een kleine groep grote telecombedrijven. De Europese Unie hoopt dan ook de versnippering van vele kleine telecombedrijven per land langzaam te doen verdwijnen.

Welke invloed heeft deze nieuwe regelgeving op de hoogte van jouw telefoonrekening? Het is aannemelijk dat je straks geen extra toeslagen hoeft te betalen voor bellen in het buitenland. De minuten die je in het buitenland belt zullen echter hoogstwaarschijnlijk niet binnen de bundel worden verrekend waardoor je de volle mep zult betalen. Geen probleem als je al door je bundel heen bent maar vervelend als je gebruik maakt van onbeperkt bellen.